torsdag 31. mai 2007

Ord inger liker- liste!

jeg satt og leste en sosilantropologi-bok mamma har, og fant mange ord jeg likte. kom og på noen andre etterhvert. bare lyden/ utseendet, ikke innholdet. ;)
- idèsystem
- interaksjon
- etnosentriske briller
- nihilistisk
- empiri
- holistisk
- strukturfunksjonalisme
- livssyklusseremoni
- pluralisme
- ekvilibrium
- dechiffrere
- ekspressiv
- parallell
- differensiert
- underkommunisere
- selvvedlikeholdende
- plausibel
- sosiokulturelt
- tingliggjøring
- stereotypi
- irreversibel
- verifisere
- implisitt
- intrikat
- genuint
- inflammasjon
- autonom
- substans

Totalt: 28

2 kommentarer:

elin sa...

NAJS!

Inger sa...

denne hadde jeg glemt!
godt jeg fortsatt liker noen av dem. :)