torsdag 19. april 2007

Hva vi har villet bli- liste!

Elin:
- kunstmaler
- interiørarkitekt
- arkitekt
- kunstlærer på barneskole
- kunstlærer på vgs
- noe med kunst
- fotograf
- jobbe i avis som fotograf
- sykepleier

Totalt: 9


Inger:
- veterinær
- jobbe i dyrehage :)
- barnehage/ førskolelærer
- lærer
- interiørarkitekt
- fysioterapeut
- ergoterapeut
- sosialantropolog

Totalt: 8

1 kommentar:

Inger sa...

for ikke å glemme utviklingsmenneske/ verdensredder/ arbeidsledig. :p