mandag 2. april 2007

Bytt ut første bokstav- liste!

- Snu – gnu
- Hest –fest – best – gest – lest – mest – nest – rest – test – vest - pest
- Flue – slue
- Pute – rute – tute – kute – (mute)
- Jakke – bakke – kakke – nakke – fakke – lakke – sakke – rakke – pakke – gakke – hakke – takke
- Kopp – sopp – topp – mopp – popp
- Flaske – slaske – plaske – klaske
- Bok – kok – tok – wok – nok
- Svele – dvele – kvele
- Sokk – kokk – gokk – lokk
- Katt – hatt – natt – matt – ratt – satt – tatt – vatt – datt – fatt – jatt
- Håpe – måpe – såpe – tåpe – kåpe
- Blikk – slikk – klikk – flikk
- Hand – sand – band – land – rand
- Strekk – frekk – trekk – brekk – drekk

Totalt: 16 (83)

Ingen kommentarer: