torsdag 1. mars 2007

Muskelliste! Med favoritter i FEIT


Hodet/Halsen
- M. Epicranius
- M. Temporalis
- M. ORBICULARIS OCULI
- M. Buccinator
- M. Orbicularis oris
- M. MASSETER
- M. STERNOCLEIDOMASTOIDEUS
- Platysma myoides
- M. Zygomaticus major
- M. Zygomaticus minor
- M. Levator labii superioris
- M. Levator anguli oris
- M. Levator anguli scapulae
- M. Risorius
- M. Serratus posticus superior
- M. Splentus colli
- M. Splentus capitis
- M. Sterno mastoid
- M. Complexus
- M. Occipito frontalis
- M. Venter frontalis
- M. Nasalis
- M. Depressor labii inferioris
- M. Depressor anguli oris
- M. Scalenus anterior
- M. Scalenus medius
- M. Scalenus posterior
- M. Thyrohyoideus
- M. Omohyoideus
- M. Omohyoideus inferior
- M. Sternohyoideus

Overkroppen
- M. DELTOIDEUS
- M. Subclavius
- M. PECTORALIS MAJOR
- M. Pectoralis minor
- M. Pectineus
- M. Erector spinae
- M. Longissimus thoracis
- M. Spinalis cervicis
- M. Spinalis thoracis
- M. TRAPEZIUS
- M. Teres major
- M. Rhomboideus major
- M. Rhomboideus minor
- M. Biceps brachii
- M. TRICEPS BRACHII
- M. Brachialis
- M. Brachioradialis
- M. Subscapularis
- M. Coraco brachialis
- M. Tricipitis brachii
- M. Palmearis longus
- M. Flexor digitorum profundus
- M. Flexor carpi ulnaris
- M. Flexor carpi radialis
- M. Extensor carpi ulnaris
- M. Extensor digitorus
- M. Extensor carpi radialis brevis
- M. Extensor carpi radialis longus
- M. Anconeus
- M. Serratus anterior
- M. Serratus posticus interior
- M. Serratus magnus
- M. Latissimus dorsi
- M. OBLIQUUS EXTERNUS ABDOMINIS
- M. Obliquus internus abdominis
- M. RECTUS ABDOMINIS
- M. Transversus abdominis
- M. Pyramidalis
- M. Psoas
- M. Iliacus
- Mm. Intercostales externi
- Mm. Intercostales interni
- Mm. Thenar
- Mm. Hypotenar
- M. Abductor digiti minimi
- M. Abductor pollicis brevis
- M. Abductor pollicis longus
- M. Flexor pollicis brevis
- M. Interosseus dorsalis
- Mm. Lubricales
- M. Obductor digiti minimi
- M. Flexor digiti minimi brevis
- M. Opponensdigiti minimi

Underkroppen
- M. GLUTEUS MAXIMUS
- M. Gluteus medius
- M. Gluteus minimus
- M. Coccygeus
- M. Sphincter urethrae
- M. Levator ani
- M. Sphincter ani externus
- M. Tensor fasciae latae
- M. Vastus lateralis
- M. Vastus medialis
- M. Vastus intermedialis
- M. Sartorius
- M. Semitendinosus
- M. Iliopsoas
- M. Tractus iliotibialis
- M. Adductor longus
- M. Adductor magnus
- M. Gracilis
- M. QUADRICEPS FEMORIS
- M. Biceps femoris
- M. Semimembranosus
- M. Rectus femoris
- M. Sartorius
- M. Tibialis anterior
- M. Fibularis longus
- M. Soleus
- M. Fibularis brevis
- M. Peroneus longus
- M. Peroneus brevis
- M. Gastrocnemius
- M. Extensor digitorum longus
- M. Extensor hallucis longus

Totalt: 117

10 kommentarer:

Kristin sa...

Eg har sagt det før og eg seier det igjen; eg syns M. gastrocnemius burde blitt skreve med stor skrift. (eg veit at de ikkje vil det, men eg prøver allikevel;) )

Inger sa...

hihi, godt forsøk, men det går nok ikke.. vi må ha et dypt personlig forhold til de utvalgte favoritter.

Anonym sa...

vanvitti bra liste. Att de gidd, må ej berre sei

Inger sa...

Takk takk :P At du gidd å spille så mye klink sier vi bare... ;)

Anonym sa...

klink e jo kjepe gøy
ka ej elles ska gjer? teke gjerne imot forslag;)

Kristin sa...

Tok meg ein tur innom med store forhåpningar om at eg kjendte igjen fleire musklar no enn forrige gang. Eg gjorde jo for så vidt det, men vart litt skremt av lista med hals/hodemuskler... Og koffor er ikkje vastus intermedialis på lista? De kan jo ikkje ha med alle dei 3 andre i quariceps femoris og så bare droppe den! Stakkars vastus intermedialis er sikkert såra og vonbroten. Ikkje nok med at han må gjømme seg bak dei andre musklane, han får ikkje ein gong vere med på lista.
Uff, no preiker eg mykje tull.
Senga neste, god natt.

Inger sa...

åi pinlig. stakar lille vastus intermedialis.
skal fikses. jommen godt vi har noen til å passe på. :D

bare å komme innom rett før eksamen også. ;D

Anonym sa...

ville nok hatt med rotator cuff. ganske sentral muskelgruppe (m.supraspinatus, m.infraspinatus, m.subscapularis og m.teres minor)

Anonym sa...

(ps. M. QUADRICEPS FEMORIS finnes ikke:p m. quadriceps består av rectus FEMORIS, vastus lateralis, vastus intermedius samt vastus medialis)men artig liste. hehe

Anonym sa...

Til deg som sier at quadriceps femoris ikke finnes: Musculus Quadriceps Femoris er kroppens største muskel. At du sier at den ikke finnes, er vel derfor litt drøyt.
Muskelen er satt sammen av de latinske ord: quadriceps firehodet: av quadrum firkant + caput hode): den store firehodede knestrekkemuskel på lårets forside. SAMMENSATT av fire muskelposjoner. En biartikulær muskel: 1) musculus rectus femoris. Og tre monoartikulære muskler 2) musculus vastus medialis og 3) musculus vastus lateralis,samt 4) musculus vastus intermedius. Kan også nevnes at alle konvergerer mot patella (kneskålen) hvorfra en felles sene (ligamentum patellae) fortsetter ned og hefter øverst på tibia (skinnbenet ).